UU Cipta Kerja Telah Sesuai Pancasila

UU Cipta Kerja Telah Sesuai Pancasila

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan lompatan besar pemerintah untuk menarik investasi yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, implementasi UU Ciptaker telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila guna mewujudkan keadilan sosial. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)…

Read More